<%Session("sayfa_seviyesi") = "0"%>

.:: <%=baslik%> ::.
<% Kayit_Sayisi = 5 Set Rs = Server.CreateObject("Adodb.Recordset" ) SQL = "Select * from tbllink where onay=true order by tarih desc" Rs.Open SQL, Baglanti, 1, 3 Rs.PageSize = Kayit_Sayisi Rs.CacheSize = Kayit_Sayisi If Request.QueryString("Sayfa" ) = "" Then Gosterilen_kayit = 1 Else Gosterilen_kayit = CInt(Request.QueryString("Sayfa" )) End If Toplam_Kayit = Rs.PageCount If Gosterilen_kayit > Toplam_Kayit Then Gosterilen_kayit = Toplam_Kayit If Gosterilen_kayit < 1 Then Gosterilen_kayit = 1 If Toplam_Kayit = 0 Then Response.Write "
Kayıt bulunamadı!
" Else Rs.AbsolutePage = Gosterilen_kayit End If i = 0 Do While i < Kayit_Sayisi and Not Rs.Eof %> <%=baslik%>


" target="_blank"><%=rs("siteadi")%>
» <%=rs("aciklama")%>
#<%=rs("tarih")%>#
Hit: <%=rs("hit")%>

<% i = i + 1 Rs.Movenext Loop %>

Sayfalar : <% For k=1 To Toplam_Kayit %> <% If k=Gosterilen_Kayit Then %> <%=k %> <% Else %> <%=k %> <% End If %> <% Next %>
Toplam Link Sayısı: <%=rs.recordcount%>

 

<% islem = Request.QueryString("islem") if islem="ekle" then call ekle else end if %>
Site Ekle

Gönderen :
MaiL :
Adres :    
Site Adı :
Açıklama :

 
<% sub ekle Dim url, ekleyen, mail, aciklama ekleyen = request.form("ekleyen") url = request.form("url") siteadi = request.form("siteadi") aciklama = request.form("aciklama") aciklama = Replace(aciklama, chr(13), "
", 1, -1, 1) aciklama = Replace(aciklama, vbcrlf, "
", 1, -1, 1) mail=Request.Form("mail") Set maxu= Server.createobject("ADODB.Recordset") maxu.Open "tbllink", baglanti, 1 , 3 if ekleyen="" or mail="" or url="" or aciklama="" or siteadi="" then Response.Write "
Lütfen tüm alanları doldurunuz...
GERİ


" Response.End else maxu.Addnew maxu("url") = url maxu("ekleyen") = ekleyen maxu("siteadi") = siteadi maxu("mail") = mail maxu("aciklama") = aciklama maxu("tarih" )=now() maxu.Update response.write "
Eklediğiniz Sayfa, Site admini tarafından onaylandıktan sonra yerini alacaktır...

Teşekkürler...
" response.end maxu.close set maxu = Nothing Baglanti.close set Baglanti = Nothing end if end sub %>