<%Session ("sayfa_seviyesi") = "0"%> <% Set bag = Server.CreateObject("ADODB.Connection") bag.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("db/forum.mdb") set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") SQL = "Select * from Sorular order by Id desc" rs.open SQL,bag,1,3 syf = Request.QueryString("syf") If syf="" Then syf="1" rs.pagesize = 15 'bir sayfada kaç kayıt olacak rs.absolutepage = syf 'yukarda belirlediğimiz kayıt bölümlerinden hangisi, kaçıncısı alınacak sayfa_sayisi = rs.pagecount %>

Forum Kurallarını Mutlaka Okuyunuz

<%for i=1 to rs.pagesize If rs.eof Then exit for Set cevap = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQLcumle2 = "SELECT * FROM cevaplar WHERE cevap_id = " & rs("id") cevap.Open SQLcumle2, bag, 1, 3 cevap_sayi = cevap.recordcount sayi=sayi + 1 renk_sec=right(sayi,1) select case renk_sec case "1","3","5","7","9" renk = "#DFEEFD" case else renk = "#99CCFF" end select %> <% cevap.close set cevap=nothing %> <%rs.movenext Next %>
  Cevap# Okunma#

Konuyu Açan#

 "><%=rs("baslik")%> <%=cevap_sayi%> <%=rs("Okunma")%> <%=rs("yazan")%>

<%=rs("czamani")%>

 
<%'Bir sonraki veriye geçiş yapsın bakalım 'şimdi ise sayfa adlarını yazıp link verelim response.Write "

Sayfalar:" for g = 1 to sayfa_sayisi if g = cint(syf) then 'eğer şimdiki sayfa ise ona link vermiyoruz response.write " " else response.Write " " end if next %>